Apie petankės žaidimą

Petankę (petanque) sugalvojo nedidelio Prancūzijos miestelio La Ciotat, esančio prie Marselio, gyventojas Jules Le Noir, veteranas žaidėjas, kuris po nelaimingo atsitikimo liko prikaustytas invalido vežimėlyje.

 
www.laisvalaikiodovanos.lt
 

 Apdovanojimų taurės, medaliai, statulėlės.
 Apdovanojimų graviravimas. Varžybų atributika.
 

 Krepšinio, tinklinio, futbolo kamuoliai su logotipais.
 

Reklaminiai kvapai su logotipais.
 

Prenumerata

 


Kontaktai

Lietuvos petankės federacija
Kodas 300572851
Paramos gavėjo statusas įreg.
2006-05-31
Banko sąsk. LT25 7011 7000 0170 0124

Adresas:
Simno g. 35a, LT-46372 Kaunas
Mob. 8 698 25 166
El. paštas info@petanke.lt

Taisyklės

OFICIALIOS Petankės ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Šias taisykles 1984 m. rugsėjo mėnesį Roterdame priėmė Tarptautinė petankės ir Provanso žaidimo federacija (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal - FIPJP), o 1985 m. sausio 1 d. - D. Britanijos petankės asociacija (British Pétanque Association). (Taisyklės buvo papildytos 2002 m. spalio 3 d. Grenoblyje.)

 The Official Rules of the Game of Pétanque

 

Bendrosios taisyklės

1 straipsnis - Komandų sudarymas

Petankė - tai žaidimas, kuriame žaidžia:

 • 3 žaidėjai prieš 3 žaidėjus (žaidžia trejetų komandos)

Žaidimą galima žaisti ir taip:

 • 2 žaidėjai prieš 2 žaidėjus (žaidžia dvejetai)
 • 1 žaidėjas prieš 1 žaidėją (žaidžia atskiri žaidėjai)

Kai žaidžiama trejetų komandomis, kiekvienas žaidėjas turi po du rutulius.
Kai žaidžiama dvejetų komandomis arba vienas prieš vieną, kiekvienas žaidėjas turi po tris rutulius.
Kitokie žaidimo variantai negalimi.

2a straipsnis - Reikalavimai dėl rutulių

Petankės žaidimui naudojami rutuliai, kurie yra patvirtinti FIPJP ir atitinka žemiau nurodytus kriterijus:

 1. rutuliai turi būti pagaminti iš metalo;
 2. rutulių skersmuo turi būti nuo 7,05 cm (mažiausias skersmuo) iki 8 cm (didžiausias skersmuo);
 3. rutuliai turi sverti nuo 650 gramų (mažiausias svoris) iki 800 gramų (didžiausias svoris). Ant rutulio turi gerai matytis įspaustas gamintojo prekės ženklas ir rutulio svoris;
 4. rutuliai negali viršyti nurodyto svorio arba būti pripildyti smėlio. Draudžiama modifikuoti ar kitaip keisti patvirtinto gamintojo pagamintus rutulius.

Griežtai draudžiama grūdinti jau pagamintus rutulius, siekiant pakeisti jų kietumą.
Tačiau nedraudžiama ant rutulių išgraviruoti žaidėjo vardo, pavardės, inicialų, įvairių emblemų ar akronimų, laikantis gamintojo reikalavimų.

2b straipsnis - Baudos už reikalavimų neatitinkančių rutulių naudojimą

Žaidėjas, nesilaikantis aukščiau nurodyto (4.) punkto reikalavimo, yra nedelsiant diskvalifikuojamas ir pašalinamas iš žaidimo kartu su savo komandos nariu (-iais).

Už modifikuotų rutulių naudojimą arba rutulių kietumo pakeitimą žaidėjas rizikuoja netekti licencijos Drausmės nuostatuose nurodytam laikotarpiui. Be to, papildomas nuobaudas gali skirti ir asociacijos, kuriai priklauso žaidėjas, Drausmės komisija.

Jei rutuliai buvo pasiskolinti ir rutulių savininkas yra žinomas, jis diskvalifikuojamas asociacijos, kuriai priklauso kaltas žaidėjas, Drausmės komisijos nurodytam laikotarpiui.

Jei rutulys nebuvo modifikuotas, o tiesiog nusidėvėjo arba rutulys yra su gamybos defektais ir dėl to jo nepatvirtino kontrolės institucija, arba rutulys neatitinka (i), (2) ir (3) punktuose pateiktų reikalavimų, žaidėjas turi pakeisti netinkamą rutulį. Jei žaidėjas(-a) pageidauja, jis/ji gali pakeisti visą rutulių komplektą.

Bet kurios komandos skundai, susiję su (1), (2) arba (3) punktais, turi būti pateikti prieš žaidimo pradžią. Dėl šios priežasties visi žaidėjai turi įsitikinti, kad jų pačių ir varžovų rutuliai atitinka anksčiau nurodytus reikalavimus.

Su (4) papunkčiu susiję skundai gali būti pateikti tarp žaidimo partijų viso žaidimo metu.  Tačiau, jei skundas dėl varžovų rutulių pateikiamas pasibaigus trečiai žaidimo partijai, ir nustatoma, kad skundas yra nepagrįstas, skundą pateikusi komanda arba žaidėjas yra nubaudžiamas 3 taškais, kurie pridedami prie varžovų taškų skaičiaus.

Jei kyla būtinybė atidaryti rutulį, už tai atsako skundą pateikęs žaidėjas. Jei įrodoma, kad rutulys atitinka visus reikalavimus, skundą pateikęs žaidėjas rutulio savininkui turi atlyginti nuostolius arba pakeisti rutulius. Tačiau jokiu būdu žaidėjas negali būti verčiamas sumokėti už patirtus nuostolius (įskaitant palūkanas).

Teisėjas arba teisėjų kolegija visų žaidėjų rutulius gali patikrinti bet kuriuo metu.

2c straipsnis - Reikalavimai dėl taikinių

Taikiniai turi būti mediniai arba pagaminti iš sintetinės medžiagos. Ant jų turi būti pažymėtas gamintojo ženklas ir FIPJP patvirtinimas, kad taikinys atitinka tam tikrus reikalavimus.

Taikinio skersmuo turi būti nuo 25 mm (mažiausias skersmuo) iki 35 mm (didžiausias skersmuo).
Taikiniai gali būti nudažyti bet kokia spalva.

3 straipsnis - Licencijos

Licencija turi atitikti FIPJP administracinių taisyklių reikalavimus. Be to, licencija būtinai turi būti su nesena žaidėjo nuotrauka ir parašu.
Prieš varžybų pradžią kiekvienas žaidėjas turi pateikti savo licenciją. Paprašius teisėjui ar varžovui, žaidėjas taip pat turi pateikti licenciją, išskyrus tuos atvejus, kai licencija yra pateikta registracijai.

4 straipsnis - Taikinio arba rutulio keitimas

Žaidimo metu draudžiama žaidėjams keisti taikinį arba rutulį, išskyrus šiuos atvejus:

 • taikinio arba rutulio nepavyko rasti per 5 minutes;
 • taikinys arba rutulys sulūžo; tokiu atveju jo vieta nustatoma pagal didžiausią nuolaužą. Jei dar yra rutulių, kuriuos reikia mesti, sulūžusį taikinį arba rutulį nedelsiant reikia pakeisti tokio paties arba panašaus skersmens taikiniu/rutuliu (jei būtina, galima atlikti matavimus). Pasibaigus partijai, žaidėjas, kurio rutulys sulūžo, gali pakeisti visą rutulių komplektą.

5 straipsnis - Nurodymai dėl aikštelės

Petankė gali būti žaidžiama bet kokioje aikštelėje. Tačiau organizacinis komitetas arba teisėjas gali paprašyti komandų žaisti pažymėtose aikštelėse. Tokiu atveju nacionalinių čempionatų arba tarptautinių varžybų metu aikštelė turi būti 4 m pločio ir 15 m ilgio.

Kitų varžybų metu asociacijos gali leisti žaisti kitokio dydžio aikštelėse, kurios būtų ne mažesnio nei 12 m ilgio ir 3 m pločio.
Jei aikštelę supa kietos kliūtys, jos turi būti ne arčiau nei 30 cm atstumu nuo linijos, už kurios rutuliai iškrenta iš žaidimo. Linija, už kurios rutuliai iškrenta iš žaidimo, juosia aikštelės išorę ne didesniu nei 4 metrų atstumu.

Šie reikalavimai taikomi ir aikštelėms, kuriose žaidžiamos finalinės varžybos.
Žaidimas žaidžiamas iki 13 taškų, tačiau lygų ir atkrentamųjų varžybų metu gali būti žaidžiama iki 11 taškų.

 

 

Žaidimas

 6 straipsnis - Žaidimo pradžia - Su apskritimu susijusios taisyklės

Žaidėjai turi mesti burtus, kad išsiaiškintų, kuri komanda rinksis aikštelę ir mes taikinį.
Jei aikštelė yra paskirta žaidimo organizatorių, taikinį reikia mesti paskirtoje aikštelėje.  Draudžiama komandai pradėti žaidimą kitoje aikštelėje be teisėjo leidimo.

Burtų keliu nustatytas bet kuris komandos narys pasirenka pradinį tašką ir aplink jį apibrėžia pakankamai didelį apskritimą, kuriame ant abiejų kojų galėtų stovėti bet kuris žaidimo dalyvis. Šio apskritimo skersmuo negali būti mažesnis nei 35 cm arba didesnis nei 50 cm. Be to, apskritimas turi būti pažymėtas ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo visų kliūčių ir aikštelės ribų ir ne mažesniu nei 2 metrų atstumu nuo kito žaidime naudojamo apskritimo, jei žaidžiama aikštelėje be nustatytų ribų.

Taikinį metanti komanda turi panaikinti visus šalia naudojamo apskritimo esančius metimo apskritimus.
Žaidimo partijos metu apskritimo viduje esantį plotą galima visiškai išvalyti, tačiau jį būtina atstatyti, baigus žaidimo partiją arba bent iki kitos partijos pradžios.

Apskritimas neturi būti už ribų. Žaidėjo pėdos turi būti apskritimo viduje ir jo neliesti. Kol mestas rutulys nepasiekė žemės, žaidėjui draudžiama peržengti apskritimo liniją arba visiškai pakelti koją nuo žemės.  Be to, žemės už apskritimo ribų negalima liesti nei viena kita kūno dalimi. Išimtis daroma tik žaidėjams su kojų negalia. Jiems leidžiama apskritime pastatyti tik vieną koją. Žaidėjas, metantis rutulį iš invalido vežimėlio, turi pastatyti vežimėlį taip, kad apskritimas būtų tarp ratų, o pakoja - virš apskritimo linijos. Jei vienas iš komandos žaidėjų meta taikinį, tai nebūtinai tas pats žaidėjas turi mesti ir pirmąjį rutulį.

7 straipsnis - Reikalavimai dėl taikinio metimo atstumų

Taikinys yra tinkamai numestas, jei atitinka šias sąlygas:

 • atstumas tarp taikinio ir artimiausios apskritimo vietos turi būti:
  • ne mažesnis nei 4 m ir ne didesnis nei 8 m (jaunučių grupė);
  • ne mažesnis nei 5 m ir ne didesnis nei 9 m (jaunių grupė);
  • ne mažesnis nei 6 m ir ne didesnis nei 10 m (jaunimo ir vyresniųjų grupė);
 • metimo apskritimas turi būti nubrėžtas ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo kliūčių aikštelėje ir nuo pačios žaidimo aikštelės ribų;
 • taikinys turi būti ant žemės ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo kliūčių aikštelėje ir nuo artimiausios žaidimo aikštelės ribos;
 • žaidėjas, stovėdamas apskritime abejomis kojomis ir visiškai išsitiesęs, turi gerai matyti taikinį. Ginčo atveju teisėjas nusprendžia, ar taikinys yra gerai matomas. Teisėjo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Kitos žaidimo partijos metu taikinys turi būti metamas iš apskritimo toje vietoje, kurioje baigėsi ankstesnė partija, išskyrus šiuos atvejus:
Tarp nubrėžto apskritimo ir kliūties arba žaidimo aikštelės ribos yra mažesnis nei 1 m atstumas.
Nei viena padėtis, į kurią gali būti numestas taikinys, neatitinka taisyklėse nurodytų atstumų.

Pirmuoju atveju žaidėjas turi nubrėžti apskritimą arčiausiai kliūties ar aikštelės ribos esančioje vietoje, kuri atitiktų reikalavimus.
Antruoju atveju žaidėjas po žingsnį atsitraukia atgal link ankstesnės partijos apskritimo tol, kol bus įmanoma numesti taikinį didžiausiu taisyklėse nurodytu atstumu, tačiau ne toliau. Tai galima atlikti tik tada, kai taikinio didžiausiu atstumu negalima numesti jokia kita kryptimi.
Jei po 3 tos pačios komandos metimų iš eilės taikinio padėtis neatitinka reikalavimų, jis turi būti perduotas varžovų komandai, kurios žaidėjai taip pat gali atlikti 3 bandymus bei turi galimybę paslinkti apskritimą atgal, kaip aprašyta aukščiau.

Vėliau apskritimo paslinkti daugiau negalima, net ir tuo atveju, jei antrajai komandai po trijų metimų nepavyko taikinio numesti į reikiamą padėtį.
Bet kuriuo atveju komanda, praradusi taikinį po pirmųjų trijų bandymų, išlaiko teisę mesti pirmąjį rutulį.

8 straipsnis - Reikalavimai dėl tinkamos taikinio padėties

Jei mestas taikinys atsitrenkė į teisėją, žaidėją, žiūrovą, gyvūną ar kitą judančią kliūtį, metimas neužskaitomas ir taikinį reikia mesti iš naujo; šis metimas neįskaitomas į žaidėjui arba komandai skirtus tris bandymus.
Po taikinio ir pirmojo rutulio metimo varžovas vis dar turi teisę apskųsti taikinio padėtį. Jei skundas yra pagrįstas, taikinys ir rutulys turi būti metami iš naujo.

Jei varžovai taip pat metė rutulį, laikoma, kad taikinio padėtis atitinka reikalavimus ir prieštaravimai nebepriimami.
Taikinys gali būti metamas iš naujo tik abiems komandoms sutikus, kad taikinio padėtis yra netinkama, arba, jei taip nusprendė teisėjas. Komanda praranda teisę mesti taikinį, jei tęsia žaidimą po tokio sprendimo priėmimo.

9 straipsnis - Neįskaitytas taikinio metimas

Taikinio metimas yra neįskaitomas šiais atvejais:

 • po metimo taikinys yra už 7 straipsnyje nurodytų ribų;
 • žaidimo partijos metu taikinys atsiranda už žaidimo aikštelės ribų, net ir tuo atveju, jei vėliau jis grįžta atgal į žaidimo aikštelę. Kai taikinys nukrenta ant aikštelės ribos, jis yra įskaitomas.  Taikinio padėtis pripažįstama netinkama tik tada, jei jis visas yra už žaidimo aikštelės ribos (žiūrint tiesiai iš viršaus). Jei taikinys nukrenta į vandenį ir jame plūduriuoja, laikoma, kad jis yra už ribų;
 • taikinys yra žaidimo aikštelėje, bet jo negalima matyti, stovint apskritime (žiūr. 7 straipsnį). Jei taikinį užstoja kitas rutulys, metimas yra įskaitomas. Teisėjas, norėdamas išsiaiškinti, ar taikinys yra matomas, gali laikinai patraukti rutulį;
 • taikinys numetamas daugiau nei 20 m (vyresniųjų ir jaunimo grupės atveju) arba daugiau nei 15 m (jaunių ir jaunučių grupės atveju), arba tarp taikinio ir apskritimo yra mažesnis nei 3 m atstumas;
 • po taikinio metimo jo nepavyko rasti per 5 minutes;
 • tarp taikinio ir metimo apskritimo yra plotas, esantis už ribų.

10 straipsnis - Kliūčių pašalinimas - Baudos

Griežtai draudžiama bet kuriam žaidėjui paslinkti ar kitaip pašalinti žaidimo aikštelėje rastą kliūtį. Tačiau žaidėjas, kuris turi mesti taikinį, gali patikrinti paviršių, atlikdamas 3 bandymus su savo rutuliu. Be to, žaidėjas arba vienas iš jo komandos narių gali užlyginti po paskutinio metimo atsiradusią duobutę.
Už aukščiau pateiktų taisyklių nesilaikymą žaidėjams gali būti skirtos šios baudos:

 • įspėjimas;
 • jau atlikto metimo arba metimo, kuriam dar tik ruošiasi žaidėjas, anuliavimas;
 • prasižengusio žaidėjo pašalinimas iš žaidimo vienai partijai;
 • prasižengusio žaidėjo pašalinimas iš viso žaidimo;
 • prasižengusios komandos diskvalifikavimas;
 • abiejų komandų diskvalifikavimas (bendrininkavimo atveju). 

11 straipsnis - Atsitiktinis taikinio uždengimas arba pasislinkimas

Jei žaidimo partijos metu taikinį atsitiktinai užstoja medžio lapas arba popieriaus lapas, juos reikia pašalinti.
Jei nejudantis taikinys staiga pakeičia padėtį, pavyzdžiui, dėl vėjo ar aikštelės nuolydžio, jis grąžinamas į vietą tik tuo atveju, jei ankstesnė taikinio padėtis buvo pažymėta.

Ta pati taisyklė galioja ir tuo atveju, jei taikinį atsitiktinai pajudino teisėjas, žaidėjas, žiūrovas, rutulys arba taikinys iš kito žaidimo, gyvūnas ar bet kuris kitas judantis objektas.

Jei taikinį pajudino šiame žaidime naudojamas rutulys, taikinio padėtis nekeičiama.
Siekiant išvengti nesutarimų, žaidėjai turi pažymėti taikinio padėtį. Pretenzijos dėl rutulių ar taikinių nepriimamos, jei nebuvo pažymėtos jų padėtys. 

12 straipsnis - Į kito žaidimo aikštelę patekęs taikinys

Jei žaidimo partijos metu taikinys buvo numestas į kitą žaidimo aikštelę, kurioje vyksta žaidimas (nesvarbu, ar aikštelė yra pažymėta, ar ne), metimas yra įskaitomas, išskyrus 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

Jei reikia, šį taikinį naudojantys žaidėjai turi palaukti, kol kito žaidimo žaidėjai baigs žaidimo partiją (jei yra vietos) ir tik tada gali baigti žaisti savo žaidimo partiją.
Susidarius tokiai situacijai, žaidėjai turi būti kantrūs ir mandagūs.
Kitą žaidimo partiją komandos pradeda jiems skirtoje žaidimo aikštelėje.

13 straipsnis - Taškų skaičiavimas, jei taikinio metimas neįskaitomas

Jei žaidimo partijos metu taikinio metimas yra neįskaitomas, tai taškai skaičiuojami taip:

 • jei abi komandos turi rutulių, paskelbiamos lygiosios;
 • jei rutulių turi tik viena komanda, jai užskaitoma tiek taškų, kiek komanda dar turi likusių rutulių;
 • jei rutulių neturi nei viena komanda, paskelbiamos lygiosios.

14 straipsnis - Taikinio padėtis po sustabdymo

 • jei mestas taikinys atsimušė į žiūrovą arba teisėją, jis turi būti paliktas ten, kur nukrito;
 • jei mestas taikinys atsimušė į žaidėją, jo varžovas turi teisę:
  1. palikti taikinį naujoje padėtyje;
  2. grąžinti taikinį į pradinę padėtį;
  3. padėti taikinį bet kurioje nuo taikinio pradinės padėties taško iki naujos taikinio padėties taško einančios tiesės vietoje (didžiausias galimas atstumas nuo pradinio taško - 20 m; jaunučių ir jaunių atveju - 15 m), tačiau taip, kad taikinys būtų gerai matomas.

(2) ir (3) papunkčiai gali būti taikomi tik tuo atveju, jei buvo pažymėta taikinio ankstesnė padėtis. Jei padėtis nebuvo pažymėta, taikinys turi būti paliktas ten, kur yra.

Jei taikinys buvo numuštas ir kirto aikštelės ribas, tačiau vėliau grįžo į aikštelę, metimas nėra įskaitomas; tokiu atveju turi būti taikomos 13 straipsnyje nurodytos taisyklės.

15 straipsnis - Taikinio metimas po to, kai jis buvo nukritęs už aikštelės ribų

Jei žaidimo partijos metu taikinys buvo numestas už aikštelės ribų, kita partija pradedama toje vietoje, iš kurios buvo mestas taikinys (žiūr. 7 straipsnį):

 • apskritimas turi būti nubrėžtas ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo kliūčių aikštelėje ir nuo pačios žaidimo aikštelės ribų;
 • taikinį galima mesti bet kokiu leidžiamu atstumu.

 


Rutuliai

16 straipsnis - Pirmojo ir kitų rutulių metimas

Pirmąjį žaidimo partijos rutulį meta žaidėjas, priklausantis burtų keliu išrinktai arba paskutinę partiją laimėjusiai komandai. Kitus rutulius meta taško neturinti komanda.
Žaidėjui draudžiama brėžti linijas ant žemės, naudoti kokius nors metimą palengvinančius daiktus ar pažymėti numatytą rutulio padėtį. Paskutinio metimo metu žaidėjui draudžiama rankoje turėti kitą rutulį.

Per vieną kartą turi būti metamas tik vienas rutulys.
Jau numesto rutulio negalima mesti iš naujo. Tačiau rutulį galima mesti iš naujo, jei jį atsitiktinai sustabdė ar pakeitė jo kryptį gyvūnas, kito žaidimo dalyvių mestas rutulys/taikinys arba bet kuris kitas judantis objektas (pvz., futbolo kamuolys); rutulį galima mesti iš naujo ir 8 straipsnio antroje pastraipoje numatytu atveju.

Draudžiama sušlapinti rutulius arba taikinį.
Jei pirmas rutulys iškrenta iš žaidimo, žaidimą tęsia varžovas. Tai tęsiasi iki tol, kol paskirtoje žaidimo aikštelėje nelieka nei vieno rutulio.
Kai paskirtoje žaidimo aikštelėje nelieka rutulių, taikomos 29 straipsnyje nurodytos taisyklės, susijusios su padėtimi be išeities.

17 straipsnis - Žaidėjų ir žiūrovų elgesys žaidimo metu

Tam tikrą taisyklėse apibrėžtą laiką, skirtą žaidėjui mesti rutulį, žiūrovai ir kiti žaidėjai turi užtikrinti visišką tylą.
Varžovams draudžiama vaikščioti, gestikuliuoti ar atlikti kitus žaidėją blaškančius veiksmus. Tik žaidėjo komandos nariai gali stovėti tarp metimo apskritimo ir taikinio.

Varžovai turi likti už taikinio arba stovėti žaidėjui už nugaros; abiem atvejais jie turi būti pasitraukę nuo žaidimo linijos ir būti ne mažesniu atstumu nei du metrai ir turi stovėti vienas šalia kito.
Šių reikalavimų nesilaikantys žaidėjai gali būti pašalinti iš varžybų, jei po teisėjo įspėjimo jie ir toliau netinkamai elgsis.

18 straipsnis - Rutulių metimas ir už ribų patekę rutuliai

Žaidimo metu žaidėjams draudžiama atlikti bandomuosius metimus. Šio reikalavimo nesilaikantiems žaidėjams gali būti skirtos 10 straipsnyje nurodytos baudos. 
Žaidimo partijos metu už pažymėtos aikštelės ribų numesti rutuliai yra įskaitomi (išskyrus 19 straipsnyje nurodytus atvejus).

19 straipsnis - Iš žaidimo iškitę rutuliai

Bet kuris rutulys, patekęs už žaidimo aikštelės ribų, iškrenta iš žaidimo. Jei rutulys nukrenta ant aikštelės ribos, metimas įskaitomas. Rutulio padėtis pripažįstama netinkama tik tada, jei jis visas yra už žaidimo aikštelės ribos arba ribos, už kurios patekęs rutulys iškrenta iš žaidimo (žiūrint tiesiai iš viršaus).

Jei rutulys grįžta į žaidimo aikštelę dėl vėjo ar aikštelės nuolydžio arba grįžta į aikštelę, atšokęs nuo kito objekto (stacionaraus ar judančio), grįžęs rutulys nedelsiant pašalinamas iš žaidimo. Visi daiktai, kuriuos pajudino į aikštelę grįžęs rutulys, grąžinami į ankstesnes vietas.
Iš žaidimo iškritę rutuliai nedelsiant turi būti pašalinti iš aikštelės; jei varžovų komanda meta kitą rutulį, nepašalinus iš žaidimo iškritusio rutulio, šis rutulys vėl grįžta į žaidimą.

20 straipsnis - Su kliūtimis susidūrę rutuliai

Bet kuris į žiūrovą ar teisėją atsitrenkęs rutulys turi likti toje vietoje, kurioje nukrito ir sustojo.
Bet kuris rutulys, atsitrenkęs į rutulį metusiai komandai priklausantį žaidėją, laikomas iškritusiu iš žaidimo.
Bet kuris rutulys, atsitrenkęs į varžovų komandai priklausantį žaidėją, atsižvelgiant į rutulį metusiojo žaidėjo norą, gali būti mestas iš naujo arba paliktas toje vietoje, kurioje nukrito ir sustojo.
Jei žaidėjas sustabdė mestą rutulį, jo varžovas turi teisę:

 • palikti rutulį ten, kur jis sustojo;
 • padėti rutulį bet kurioje nuo rutulio pradinės padėties taško iki naujos rutulio padėties taško einančios tiesės vietoje, tačiau tik žaidimo aikštelei priklausančiame plote ir su sąlyga, kad buvo pažymėta rutulio ankstesnė padėtis.

Bet kuris žaidėjas, specialiai sustabdęs rutulį, nedelsiant pašalinamas iš žaidimo kartu su visa savo komanda.

21 straipsnis - Žaidimo trukmė

Po taikinio metimo kiekvienas žaidėjas turi po vieną minutę mesti savo rutulį. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai sustoja anksčiau mestas rutulys arba taikinys, o jei reikia atlikti matavimus, tai laikas pradedamas skaičiuoti nuo galutinių rezultatų gavimo.
Ši taisyklė taikoma ir taikinio metimui po kiekvienos žaidimo partijos.
Šio nurodymo nesilaikančiam žaidėjui gali būti skirtos 10 straipsnyje nurodytos baudos.

22 straipsnis - Atsitiktinai pasislinkę rutuliai

Jei nejudantis rutulys staiga pakeičia padėtį, pavyzdžiui, dėl vėjo ar aikštelės nuolydžio, jis grąžinamas į ankstesnę vietą. Ta pati taisyklė galioja ir tuo atveju, jei rutulį atsitiktinai pajudino žaidėjas, teisėjas, žiūrovas, gyvūnas ar bet kuris kitas judantis objektas.

Siekiant išvengti nesutarimų, žaidėjai turi pažymėti rutulių vietas. Pretenzijos dėl rutulių nepriimamos, jei nebuvo pažymėtos jų padėtys. Tokiu atveju tik teisėjas gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į rutulių padėtį aikštelėje.
Jei rutulį pajudino kitas šiame žaidime naudojamas rutulys, rutulio padėtis nekeičiama.

23 straipsnis - Ne savo rutulį metę žaidėjai

Ne savo rutulį metę žaidėjai yra įspėjami. Tokio rutulio metimas yra įskaitomas, tačiau jį nedelsiant reikia pakeisti (prieš tai galima atlikti matavimus).
Jei žaidimo metu situacija pasikartoja, prasižengusio žaidėjo metimas yra anuliuojamas, o visi daiktai, kuriuos pajudino šis rutulys, turi būti grąžinti į ankstesnes vietas.
Prieš mesdamas rutulį, žaidėjas turi pašalinti nuo jo visą purvą ar kitus nešvarumus.  Už šios taisyklės nesilaikymą skiriamos baudos yra aprašytos 10 straipsnyje.
Kol nesibaigė žaidimo partija, žaidėjams draudžiama surinkti mestus rutulius.

24 straipsnis - Ne pagal taisykles mesti rutuliai

Visi ne pagal taisykles mesti rutuliai iškrenta iš žaidimo, o visi daiktai, kuriuos jie pajudino, grąžinami į ankstesnes vietas (jei jos buvo pažymėtos). Ta pati taisyklė galioja ir rutuliams, kurie buvo mesti ne iš to apskritimo, iš kurio buvo mestas taikinys.
Tačiau varžovas gali pripažinti metimą galiojančiu, jei jam tai yra naudinga. Tokiu atveju rutulys neiškrenta iš žaidimo, o visi daiktai, kuriuos paslinko šis rutulys, paliekami naujose padėtyse.

 


Taškai ir matavimai

25 straipsnis - Laikinas rutulių patraukimas

Kad būtų galima apskaičiuoti taškus, leidžiama laikinai patraukti rutulius ir kliūtis, prieš tai pažymėjus jų padėtį. Atlikus matavimus, rutuliai ir kliūtys turi būti gražinti į vietas. Jei objektų neįmanoma patraukti, matavimai atliekami naudojant skriestuvą.

26 straipsnis - Matavimų atlikimas

Matavimus atlieka žaidėjas, kuris paskutinis metė rutulį, arba vienas iš jo komandos narių. Varžovai vėliau turi teisę atlikti savo matavimus. Rutuliams esant bet kokioje padėtyje ir bet kuriuo žaidimo partijos metu galima kreiptis į teisėją dėl sprendimo priėmimo; teisėjo sprendimas yra galutinis.
Matavimams turi būti naudojama speciali įranga, kurią turi turėti kiekviena komanda.  Draudžiama atstumą matuoti pėdomis. Šių reikalavimų nesilaikantys žaidėjai gali būti pašalinti iš varžybų, jei po teisėjo įspėjimo jie ir toliau netinkamai elgsis.

27 straipsnis - Rutulių patraukimas nebaigus matavimų

Jei pasibaigus žaidimo partijai rutulys patraukiamas, prieš tai nesusitarus dėl taškų, rutulys laikomas iškritusiu iš žaidimo. Pretenzijos priimamos tik tuo atveju, jei prieš tai buvo pažymėta rutulio vieta.

28 straipsnis - Rutulių arba taikinio pajudinimas iš vietos

Komanda, kurios žaidėjas, atlikdamas matavimus pajudina taikinį arba vieną iš ginčytinų (matuojamų) žaidimo rutulių, praranda vieną tašką. Jei matavimų metu teisėjas pajudina ginčytiną (matuojamą) rutulį arba taikinį, ir atlikus pakartotinius matavimus taškas priklauso tam rutuliui, kurį teisėjas iš pradžių pripažino esant arčiau taikinio, teisėjas skiria tašką už tą rutulį. Jei atlikus pakartotinius matavimus taškas nebepriklauso už rutulį, teisėjas gali nuspręsti vis dėlto skirti tašką už tą rutulį.

29 straipsnis - Vienodu atstumu nuo taikinio esantys rutuliai

Jei du arčiausiai taikinio esantys rutuliai priklauso varžovų komandoms ir atstumas nuo jų iki taikinio yra vienodas, taškai skaičiuojami taip:

 • jei abi komandos neturi likusių rutulių, paskelbiamos lygiosios, o taikinį meta ankstesnę partiją laimėjusi komanda;
 • jei viena iš komandų turi likusių rutulių, tai žaidėjai meta juos ir gauna tiek taškų, kiek tos komandos rutulių yra arčiau taikinio, nei arčiausiai esantis varžovų rutulys;
 • jei abi komandos turi likusių rutulių, tai paskutinį kartą rutulį metusi komanda meta rutulį vėl, vėliau rutulį meta varžovų komanda ir taip pakaitomis abi komandos meta tol, kol kuri nors komanda pelno tašką.  Jei pas kurią nors komandą lieka rutulių, žaidėjai meta juos taip, kaip aprašyta ankstesniame punkte.

Jei pasibaigus žaidimo partijai žaidimo aikštelės ribose nėra rutulių, paskelbiamos lygiosios.

30 straipsnis - Nešvarumų pašalinimas nuo rutulio arba taikinio

Visus prie rutulio arba taikinio prilipusius nešvarumus būtina pašalinti prieš atliekant matavimus.

31 straipsnis - Pretenzijos

Pretenzijas reikia pateikti teisėjui. Po žaidimo rezultatų paskelbimo pateiktos pretenzijos neperžiūrimos.
Kiekviena komanda yra atsakinga už varžovų komandos (licencijų, klasifikacijos, aikštelės, rutulių ir t. t.) patikrinimą.

 

 

Drausmė

32 straipsnis - Baudos už komandų ar žaidėjų nepasirodymą

Burtų metimo ir rezultatų paskelbimo metu visi žaidėjai turi būti prie teisėjų stalo. Praėjus 15 minučių po burtų metimo rezultatų paskelbimo, aikštelėje nepasirodžiusi komanda nubaudžiama 1 baudos tašku, kuris skiriamas varžovams.

Jei komanda vėluoja daugiau nei 15 minučių, už kiekvienas 5 pavėluotas minutes komandai skiriama po vieną papildomą baudos tašką.
Tokios pačios baudos taikomos ir varžybų metu, t. y. po kiekvieno burtų metimo ir žaidimą pradėjus iš naujo po pertraukėlių (nesvarbu dėl kokių priežasčių). 

Jei komanda žaidimo aikštelėje nepasirodo po vienos valandos, pradėti žaidimo jai neleidžiama.
Nesusirinkus visiems komandos nariams, komanda žaidimą pradėti gali, tačiau ji neturi teisės naudoti nepasirodžiusio žaidėjo rutulių.

33 straipsnis - Pavėlavę žaidėjai

Jei žaidėjas pasirodo prasidėjus žaidimo partijai, toje partijoje jis nedalyvauja. Tačiau pavėlavęs žaidėjas žaidime gali dalyvauti nuo kitos partijos.
Jei žaidėjas atvyksta praėjus daugiau nei vienai valandai nuo žaidimo pradžios, jis netenka teisės dalyvauti žaidime.
Jei žaidėjo partneris arba komandos nariai laimi šį žaidimą, žaidėjas gali dalyvauti kituose žaidimuose, su sąlyga, kad jis buvo anksčiau užregistruotas komandos sudėtyje.

Jei varžybos vyksta lygose, žaidėjas gali dalyvauti antrame žaidime, nepriklausomai nuo pirmojo žaidimo rezultatų.
Žaidimo partija laikoma prasidėjusia po taikinio metimo laikantis visų taisyklių.

34 straipsnis - Žaidėjo keitimas

Pakeisti vieną (trejetų ir dvejetų komandų atveju) arba du (trejetų komandų atveju) komandos narius leidžiama tik iki oficialios varžybų pradžios paskelbimo (žodžiu, švilpuku, šūviu ir pan.) ir su sąlyga, kad keičiantis (-ys) žaidėjas (-ai) nebuvo iš anksto užregistruotas (-i) kitoje komandoje tose pačiose varžybose.

35 straipsnis - Nepalankios oro sąlygos

Lietaus atveju būtina baigti pradėtą žaidimo partiją, nebent teisėjas nuspręstų kitaip; tik teisėjas kartu su teisėjų kolegija gali nutraukti arba atšaukti žaidimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
Jei po naujo varžybų raundo paskelbimo (2-ojo, 3-ojo ir t. t.) žaidimas nebuvo baigtas, teisėjas, pasitaręs su organizaciniu komitetu, gali priimti tinkamai varžybų eigai užtikrinti būtinus sprendimus.
Nei vienas žaidėjas negali palikti žaidimo aikštelės be teisėjo leidimo.  Jei žaidėjas nesilaiko šios taisyklės, taikomi 32 ir 33 straipsniai.

36 straipsnis - Pasidalijimas prizais

Bet koks apdovanojimų arba prizų perdalijimas griežtai draudžiamas.
Jei finalinėse arba kitokiose varžybose dalyvaujanti komanda nerodo sportinės dvasios arba pagarbos teisėjui, teisėjų kolegijai ar žiūrovams, ji yra pašalinama iš varžybų. Tai gali turėti įtakos finalo metu užimtai vietai. Be to, tokiu atveju gali būti taikomos 37 straipsnyje nurodytos baudos.

37 straipsnis - Netinkamas elgesys

Žaidėjui, kuris netinkamai elgiasi arba dar blogiau, agresyviai elgiasi teisėjo, kito žaidėjo ar žiūrovo atžvilgiu, gali būti skirtos žemiau nurodytos bausmės atsižvelgiant į nusižengimo rimtumą:

 1. pašalinimas iš varžybų;
 2. licencijos panaikinimas;
 3. apdovanojimų arba prizų atėmimas.

Prasižengusiam žaidėjui skirta bauda gali būti taikoma ir jo komandos nariams.
(1) ir (2) punktuose nurodytas bausmes skiria teisėjas. (3) punkte nurodytą bausmę skiria organizacinis komitetas, kuris per 48 valandas pateikia ataskaitą apie atimtus apdovanojimus ir prizus Asociacijos organizacijai, kuri sprendžia, ką su jais daryti.

Visais atvejais galutinį sprendimą priima atitinkamos Asociacijos komiteto pirmininkas.

38 straipsnis - Teisėjų pareigos

Teisėjų pareiga yra teisėjauti varžybose ir užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi žaidimo ir administracinių taisyklių. Teisėjai gali diskvalifikuoti bet kurį žaidėją ar komandą, atsisakiusius vykdyti jo sprendimus.
Apie galiojančią arba sustabdytą licenciją turinčius žiūrovus, kurie savo elgesiu sukėlė incidentą aikštelėje, teisėjas praneša Nacionalinei asociacijai. Pastaroji kviečia prasižengusius asmenis į kompetentingą Drausmės komisiją, kuri nusprendžia, kokią bausmę skirti.

39 straipsnis - Teisėjų kolegijos sudėtis ir pareigos

Dėl visų taisyklėse neaprašytų atvejų reikia kreiptis į teisėją, kuris gali juos perduoti nagrinėti varžybų teisėjų kolegijai. Šią teisėjų kolegiją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 žmonės ir ne daugiau kaip 5 žmonės. Pagal šią pastraipą teisėjų kolegijos priimti sprendimai yra neginčijami.  Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamą balsą turi teisėjų kolegijos pirmininkas.
Visi žaidėjai turi būti tinkamai apsirengę (draudžiama žaisti basomis ar nusirengus iki pusės). Šių reikalavimų nesilaikantys žaidėjai po teisėjo įspėjimo gali būti pašalinti iš varžybų.

 

Pastaba: Šias taisykles spalio 3 d. Grenoblyje patvirtino Tarptautinės petankės ir Provanso žaidimo federacijos (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) Tarptautinis kongresas.

Pastaba: Jei rasite neatitikimų su žaidimo taisyklėmis anglų kalba, prašome tai laikyti vertimo klaidomis ir informuoti apie jas federaciją.